EKOLOGI AKUSTIK

Takrifan Ekologi Akustik

 

Ekologi akustik adalah satu disiplin yang menganalisis bagaimana kita mentafsir, dan dipengaruhi oleh keadaan semulajadi dan bunyi di sekeliling kita.

Ekologi akustik (soundscape ecoacoustics) adalah kajian tentang hubungan melalui bunyi antara makhluk hidup dan persekitaran mereka . Kajian ekologi akustik dimulakan pada 1960-an oleh R. Murray Schafer dan pasukannya di Universiti Simon Fraser ( Vancouver , Kanada ) sebagai sebahagian daripada Projek Dunia Soundscape . Pada tahun 1993, ahli-ahli akustik antarabangsa mula aktif membentuk Forum Dunia Ekologi Akustik. Beberapa simposium antarabangsa telah diadakan di Stockholm , Amsterdam , Devon , Peterborough , dan Melbourne .Pada bulan November 2006, mesyuarat diadakan di Hirosaki , Jepun.

08(d) Isi Pelajaran_Interaksi 5.pdf
Adobe Acrobat Document 537.3 KB

.